Fullständig information om lagrade cookies

På vår webbplats används vanliga http-kakor för webbstatistik och för att lagra inställningar du gör på sajten. Din och andras aktivitet på sajten loggas aggregerat men kan inte kopplas ihop till enskilda individer. Vi samlar in uppgifter om vilka sidor du besöker, hur länge du stannar på webbplatsen, från vilket land du surfar, samt särskilda händelser som klick på länkar och knappar i enlighet med våra konverteringsmål vid tidpunkten. Information som samlas in med hjälp av kakor på vår webbplats hanteras av följande aktörer, förutom oss själva:

För webbanalys och annonsdistribution: Google (som använder domännamnen doubleclick.net, google-analytics.com, myndigheten.se). Mer om hur Google använder kakor.

För prestandaoptimering och tester: Optimizely (optimizely.com, log.optimizely.com, myndigheten.se). Mer om hur Optimizely använder kakor. Du kan neka till kakor, granska vilka kakor som lagrats samt radera dessa med hjälp av funktioner i din webbläsare. Se webbläsarens dokumentation. På sajten minacookies.se finns länkar som leder till instruktioner om hur du kan neka till användningen av kakor, granska vilka kakor som redan har lagrats samt radera lagrade kakor i några av de vanligaste webbläsarna. Om du blockerar kakor kommer du att om och om igen få frågan om du vill godkänna kakor.

I vissa fall behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig, såsom för- och efternamn, mailadress, faktureringsadress och IP adress. Syftet med en sådan behandling är för att kunna tillhandahålla information om våra tjänster vid förfrågan, föra webbstatistik samt hantera och fullfölja kundavtal. 

Vi får dina uppgifter när du använt kontaktformuläret på vår webbplats eller varit i kontakt med någon anställd hos oss. Lämnande av personuppgifter är ett krav vid ingående av avtal och nödvändigt för att vi ska kunna tillhandahålla information om våra tjänster. Vid vägran att lämna personuppgifter tillhandahålls ingen information och avtal ingås ej. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är samtycke och avtal. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallas. Dina uppgifter kommer att sparas i 26 månader.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med skatteverket och de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Per Steijner, Gruvgatan 8, 421 30 Västra Frölunda. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av  dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på pelle@pelleselservice.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.